ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs1200.00INR
1 سال
Rs1200.00INR
1 سال
Rs1200.00INR
1 سال
.in
Rs1000.00INR
1 سال
Rs1000.00INR
1 سال
Rs1000.00INR
1 سال
.org
Rs1400.00INR
1 سال
Rs1400.00INR
1 سال
Rs1700.00INR
1 سال
.info
Rs2000.00INR
1 سال
Rs2000.00INR
1 سال
Rs2000.00INR
1 سال
.net
Rs1400.00INR
1 سال
Rs1400.00INR
1 سال
Rs1400.00INR
1 سال
.co
Rs2600.00INR
1 سال
Rs2600.00INR
1 سال
Rs2600.00INR
1 سال
.eu
Rs1000.00INR
1 سال
Rs1000.00INR
1 سال
Rs1000.00INR
1 سال
.pro
Rs1253.17INR
1 سال
Rs1253.17INR
1 سال
Rs1253.17INR
1 سال
.name
Rs807.13INR
1 سال
Rs807.13INR
1 سال
Rs807.13INR
1 سال
.co.in
Rs900.00INR
1 سال
Rs900.00INR
1 سال
Rs900.00INR
1 سال
.org.in
Rs900.00INR
1 سال
Rs900.00INR
1 سال
Rs900.00INR
1 سال
.net.au
Rs1054.93INR
1 سال
N/A
Rs1054.93INR
1 سال
.com.co
Rs1500.00INR
1 سال
Rs1500.00INR
1 سال
Rs1500.00INR
1 سال
.us
Rs1200.00INR
1 سال
Rs1200.00INR
1 سال
Rs1200.00INR
1 سال
.biz
Rs1111.56INR
1 سال
Rs1111.56INR
1 سال
Rs1111.56INR
1 سال
.bz
Rs1826.65INR
1 سال
Rs1826.65INR
1 سال
Rs1826.65INR
1 سال
.nl
Rs771.73INR
1 سال
Rs771.73INR
1 سال
Rs771.73INR
1 سال
.tv
Rs2407.20INR
1 سال
Rs2407.20INR
1 سال
Rs2407.20INR
1 سال
.mobi
Rs1585.93INR
1 سال
Rs1585.93INR
1 سال
Rs1585.93INR
1 سال
.tel
Rs1253.17INR
1 سال
Rs1253.17INR
1 سال
Rs1253.17INR
1 سال
.pw
Rs722.16INR
1 سال
Rs722.16INR
1 سال
Rs722.16INR
1 سال
.net.in
Rs550.00INR
1 سال
Rs550.00INR
1 سال
Rs550.00INR
1 سال
.asia
Rs300.00INR
1 سال
Rs1203.60INR
1 سال
Rs1203.60INR
1 سال
.cc
Rs962.88INR
1 سال
Rs962.88INR
1 سال
Rs962.88INR
1 سال
.ru
Rs431.88INR
1 سال
N/A
Rs431.88INR
1 سال
.de
Rs672.61INR
1 سال
Rs672.61INR
1 سال
Rs672.61INR
1 سال
.us.com
Rs1826.65INR
1 سال
Rs1826.65INR
1 سال
Rs1826.65INR
1 سال
.ca
Rs1154.04INR
1 سال
Rs1154.04INR
1 سال
Rs1154.04INR
1 سال
.es
Rs672.61INR
1 سال
N/A
Rs672.61INR
1 سال
.me
Rs2308.08INR
1 سال
Rs2308.08INR
1 سال
Rs2308.08INR
1 سال
.mn
Rs3660.37INR
1 سال
Rs3660.37INR
1 سال
Rs3660.37INR
1 سال
.ws
Rs2124.00INR
1 سال
Rs2124.00INR
1 سال
Rs2124.00INR
1 سال
.xxx
Rs7603.93INR
1 سال
Rs7603.93INR
1 سال
Rs7603.93INR
1 سال
.cn.com
Rs3370.08INR
1 سال
Rs3370.08INR
1 سال
Rs3370.08INR
1 سال
.co.uk
Rs708.00INR
1 سال
N/A
Rs708.00INR
1 سال
.nz
Rs1090.32INR
1 سال
N/A
Rs1090.32INR
1 سال
.au

سال
N/A
N/A
.com.au
Rs1054.93INR
1 سال
N/A
Rs1054.93INR
1 سال
.ind.in
Rs550.00INR
1 سال
Rs550.00INR
1 سال
Rs550.00INR
1 سال
.firm.in
Rs550.00INR
1 سال
Rs550.00INR
1 سال
Rs550.00INR
1 سال
.za.com
Rs3702.85INR
1 سال
Rs3702.85INR
1 سال
Rs3702.85INR
1 سال
.gen.in
Rs550.00INR
1 سال
Rs550.00INR
1 سال
Rs550.00INR
1 سال
.io
Rs5650.00INR
1 سال
Rs6750.00INR
1 سال
Rs9960.00INR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains